Хоолтой багц

1 хүнйи өдрийн 3 хоол,байр , хоног 100,000₮. монгол гэрт байрлана.

Read more

Монгол гэр, хоолтой багц

Өдрийн 3 хоолтой, монгол гэрт байрлана. Багцын үйлчилгээнд  караоке – 2 цаг, теннис – 2 цаг, чарга – 2 цаг үнэгүй. Багцийн үнэ 85,000₮.

Read more

Стандарт өрөө, хоолтой багц

Өдрийн 3 хоол, стандарт өрөө нд барлана. Багцийн үйлчилгээнд караоке – 2 цаг, теннис – 2 цаг, чарга – 2 цаг үнэгүй. Багцийн үнэ 110,000₮.

Read more

Люкс өрөө, хоолтой багц

Өдрийн 3 хоол,унтлагийн өрөө, амрах хэсэг, уулзалтын хэсэг, душ 00, ТВ-тэй люкс өрөөнд байрлана. Багцын үйлчилгээнд  караоке – 2 цаг, теннис – 2 цаг, чарга – 2 цаг үнэгүй. Багцийн үнэ 200,000₮  

Read more