3 хоолтой багц /байраа өөрөө сонгоно/

Хоногийн 75,000₮. Байр үнэгүй. Хоолтой. Бонус: Бильярд, Теннис, Караоке, Хорхог, Заал ашиглалтаас аль нэгээс сонгоно!

Read more

2 хоолтой багц /байраа өөрөө сонгоно/

Хоногийн 65,000₮. Байр үнэгүй. Хоолтой. Бонус: Бильярд, Теннис, Караоке, Хорхог, Заал ашиглалтаас аль нэгээс сонгоно!

Read more

Муур байшин /3 ортой/

Хоногийн 100,000₮. Өдрийн 60,000₮. Хоол хийж болно. Хэрэгсэл авбал 15,000₮.

Read more

Шилэн байшин /6 ортой/

Хоногийн 250,000₮. Өдрийн 150,000₮. Хоол хийж болно. Хэрэгсэл авбал 15,000₮.

Read more

Бор шилэн байшин /20 ортой/

Хоногийн 450,000₮. Өдрийн 300,000₮. Хоол хийж болно. Хэрэгсэл авбал 15,000₮.

Read more

Тасалгаат байшин /14 ортой/

Хоногийн 350,000₮. Өдрийн 200,000₮. Хоол хийж болно. Хэрэгсэл авбал 15,000₮.

Read more

Хүннү гэр /4 ортой/

Хоногийн 350,000₮. Өдрийн 200,000₮. Хоол хийж болно. Хэрэгсэл 15,000₮.

Read more

Хүннү гэр /5 ортой/

Хоногийн 350,000₮. Өдрийн 200,000₮. Хоол хийж болно. Хэрэгсэл авбал 15,000₮.

Read more

6 ортой гэр

Хоногийн 180,000₮. Өдрийн: 100,000₮. Хоол хийж болно. Хэрэгсэл авбал 15,000₮.

Read more

5 ортой гэр

Хоногийн 150,000₮. Өдрийн 80,000₮. Хоол хийж болно. Хэрэгсэл авбал 15,000₮.

Read more